Liga-Spitzenreiter

1
Barcelona
4 V, 97 SCHÜ
19
T
2
Barcelona
2 V, 52 SCHÜ
16
T
3
Villarreal
2 V, 48 SCHÜ
14
T
4
0 V, 40 SCHÜ
13
T
5
Real Madrid
5 V, 56 SCHÜ
12
T
1
Real Madrid
8 T, 22 SCHÜ
7
A
2
Frutos
3 T, 14 SCHÜ
7
A
3
Atlético Madrid
6 T, 44 SCHÜ
6
A
4
Celta Vigo
9 T, 29 SCHÜ
6
A
5
Real Madrid
2 T, 23 SCHÜ
6
A
1
Barcelona
19 T, 4 V
97
SCHÜ
2
6 T, 1 V
59
SCHÜ
3
Eibar
7 T, 2 V
57
SCHÜ
4
Real Madrid
12 T, 5 V
56
SCHÜ
5
Barcelona
16 T, 2 V
52
SCHÜ
1
Barcelona
19 T, 4 V, 97 SCHÜ
65
TORSCHÜSSE
2
Real Madrid
12 T, 5 V, 56 SCHÜ
33
TORSCHÜSSE
3
Villarreal
14 T, 2 V, 48 SCHÜ
31
TORSCHÜSSE
4
6 T, 1 V, 59 SCHÜ
28
TORSCHÜSSE
5
Barcelona
16 T, 2 V, 52 SCHÜ
27
TORSCHÜSSE
1
Real Sociedad
10 T, 5 V, 34 SCHÜ
6
PEN
2
Villarreal
14 T, 2 V, 48 SCHÜ
5
PEN
3
FC Valencia
6 T, 5 V, 17 SCHÜ
5
PEN
4
4 T, 4 V, 34 SCHÜ
4
PEN
5
Barcelona
19 T, 4 V, 97 SCHÜ
3
PEN
1
1711 AP, 91.2 %
1.876
PÄSSE
2
FC Valencia
1539 AP, 90.6 %
1.698
PÄSSE
3
Barcelona
1413 AP, 87.4 %
1.617
PÄSSE
4
Barcelona
1477 AP, 91.3 %
1.617
PÄSSE
5
Real Madrid
1483 AP, 93.5 %
1.586
PÄSSE
1
31 GZ, 40.8 %
76
ZK
2
34 GZ, 55.7 %
61
ZK
3
Huesca
39 GZ, 65.0 %
60
ZK
4
35 GZ, 59.3 %
59
ZK
5
Real Madrid
36 GZ, 66.7 %
54
ZK
1
FC Valencia
32 GT, 4 ZN
77
PAR
2
Elche
34 GT, 5 ZN
75
PAR
3
Levante
31 GT, 1 ZN
60
PAR
4
Alavés
39 GT, 6 ZN
60
PAR
5
Granada CF
39 GT, 7 ZN
59
PAR